§1 Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności ilustruję i wyjaśnia w jaki sposób dane osobowe użytkownika sa przetwarzane, udostępniane, przechowywane i usuwane.
 2. Właścicielem Platformy i administratorem danych jest Tribe47 Ewa Wysocka, ul.Ząbkowska 27, 03-736 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7792287178 oraz REGON 301744160

§ 2 Zbieranie danych przez Platformę Internetową

 1. W trakcie rejestracji na Platformie Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych
  w Platformie
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe, które są zbierane w przypadku korzystania przez Użytkowników z Platformy Internetowej. Zbierane są następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) adres sieciowy w internecie (Adres IP) w momencie rejestracji,
  d) pliki cookies,
 4. Podczas rejestracji w Platformie Internetowej, Użytkownik samodzielnie ustala swoje hasło dostępu, które zawsze może zmienić.


§ 3 Wykorzystanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Udostępnione przez Użytkownika Dane Osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych w Platformie Internetowej oraz mogą być przetwarzane przez Administratora Platformy dla prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Platformy Internetowej.
 2. Platforma Internetowa nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników. Dane są udostępniane jeżeli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, bądź na żądanie organów uprawnionych.
 3. Użytkownik powinien zachować szczegołną ostrożność i nie powinien udostępniać swoich danych autoryzacyjnych osobom trzecim.


§ 4 Mechanizm cookies

 1. Cookies - Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika , korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. Uzyskane w ten sposób dane nie mają charakteru osobowych. Jednocześnie użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies". Należy mieć na uwadze, że wyłączenie “cookies” może spowodować utrudnienia związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 2. Cookies wykorzystujemy w celu:
  a) popularyzacji Platformy Internetowej używając w tym celu serwisu internetowego Facebook,
  b) popularyzacji Platformy Internetowej używając w tym celu serwisu internetowego Instagram,
  c) zbieraniae danych analitycznych za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics, aby za każdym razem podnosić jakość świadczonych usług dla naszych użytkowników.
 3. Wykorzystujemy cookies własnych aby rozpoznać Użytkownika w Platformie, dzieki czemu Użytkownik nie musi za każdym razem podawać swoich danych do logowania.
 4. Platforma Internetowa “Internetowe Studio Jogi” może gromadzić adresy IP Użytkowników w celu diagnozowania problemów technicznych związanych z Platformą.


§ 5 Zabezpieczenia i dostęp do danych osobowych

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany i usunięcia swoich danych osobowych w indywidualnym panelu użytkownika.
 2. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez usunięcie swojego adresu e-mail z listy korzystając z odnośnika zamieszczonego
  w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. W przypadku gdy użytkownik straci lub zapomni hasła dostępu do Platformy Internetowej, może wygenerować nowe hasło.


§ 6 Informacje i zmiana polityki prywatności

 1. Wszystkie pytanie dotyczące polityki prywatności prosimy kierować pod adres e-mail pomoc@portalyogi.pl
 2. Data ostatniej Modyfikacji 08.01.2017